Društvo hrvatskih pripovjedača

Društvo hrvatskih pripovjedača dobilo je poticaj za osnivanje na sastanku 3. srpnja 2021. u Virju.
Osnivačka skupština održana je 28. kolovoza 2021. u Varaždinu.
Odlučeno je da će udruga Kreativni studio “Logos”, prema čl. 34 svoga Statuta, osnovati tijelo potrebno za “ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom”. Osnovano tijelo ima naziv Društvo hrvatskih pripovjedača. 

Društvo ima svoj Pravilnik.

Društvom upravlja Malo vijeće koje čine članovi abecednim redom: Aleksandar Bančić, Željana Buljat, Elizabeta Alković, Sandra Goreta, Sanja Grgina, Martina Hranj, Andreja Krenek, Ivanka Ferenčić Martinčić, Marijana Mrvoš, Jelena Premec, Ivana Šalinović, Ivana Zrilić i Jasmina Žiljak Ilinčić.

Malim vijećem predsjeda Predsjednik (Predsjednica), uz pomoć Tajnika (Tajnice), koji se biraju na godinu dana.

Veliko vijeće Društva čine čine:
a) aktivni članovi udruge Kreativni studio “Logos” koji su članovi Alumni kluba Prvoga hrvatskog studija pripovijedanja
b) i svi drugi aktivni članovi Udruge koji žele aktivno sudjelovati i u radu Društva (ispunjava se Pristupnica Društvu).

Predsjednica društva u mandatu od 31. kolovoza 2021. do 31. kolovoza 2032. je: Martina Hranj, a tajnica je Ivanka Ferenčić Martinčić.

Ciljevi osnivanja: promicanje umijeća usmenoga pripovijedanja (art of storytelling) te promicanje prava članova (pripovjedača i pripovjedačica) na pravednu naknadu za svoju umjetničku i profesionalnu ponudu iz svog specifičnog djelokruga rada (v. Katalog).

Prava i obaveze društva te njegovih članova regulirani su Pravilnikom.

Tijelo udruge, Društvo hrvatskih pripovjedača, osniva se na neograničeno vrijeme do prestanka postojanja.

Više pročitajte na stranici Društva ovdje.